Uluslararası Yayınları

 • Tc-99m HMPAO brain perfusion SPECT in drug-free obsessive-compulsive patients without depression. Psychiatry Research : Neuroimaging Section 2001. 107: 51-56

 • Quatiapine-induced improvement of tardive dyskinesia in three patients with schizophrenia. International Clinical Psychopharmacology 2002. 17 :263-264

 • The İzmir Schizophrenia Solidarity Association. Gamain-Europe Newsletter 8: 14

 • Event-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2003. 27: 601-606

 • Effect of clozapine treatment on serum leptin and insulin levels and body composition in patients with schizophrenia. Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry 2003. 27: 795-799

 • Autoerythrocyte sensitization (Gardner-Diamond) syndrome mimicking the compartment syndrome. Arch Orthop Trauma Surg 2003. 123: 370-371

 • Quality of Life Assessment in Turkish patients with schizophrenia and their relatives. Psychological Reports 2004. , 95, 197-206

 • Utilization of Auditory Consonant Trigram test to Screen for Cognitive Impairment in Patients wtih Multiple Sclerosis: Comparison with the Paced Auditory Serial Addition Test. Multiple Sclerosis 2004. 10: 686-689

 • "Şizofreni ve Yaşlanma: Şizofrenide Klinik Belirtilerin ve Bilişsel İşlevlerin Yaşla İlişkisi", Türk Psikiyatri Dergisi, 15, 91-97 (2004)

 • A Double-Blind Controlled Study of Adjunctive Treatment with Risperidone in Schizophrenic Patients Partially Responsive to Clozapine Efficacy and Safety. J Clin Psychiatry 2005. 66: 63-72

 • "Effects Of Quetiapine on Cognitive Functions in Schizophrenia," Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2005. 29:233-238

 • "Is Quality of Life Associated with Cognitive Impairment in Schizophrenia?," Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2005. 29:239-244

 • Invited Comment. Case Report: A right orbitofrontal region and OCD symptoms. Acta Psychiatrica Scandinavica 2005. 111: 76-77

 • Disability in Schizophrenia : clinical Correlates and Prediction over One-year Follow-up. Psychiatry Research 2005

 • Basic standards for management of patients with serious mental illness in the community. Psychiatr Danub 2005. 17 (1-2): 42-57

 • Basic standards for management of patients with serious mental illness in primary care. Psychiatr Danub 2005. 17 (3-4): 205-220

 • Quality of life in patients with obsessive-compulsive disorder: relations with cognitive functions and clinical symptoms. Turk Psikiyatri Derg. 2005; 16(1):13-9. Turkish

 • Effects of an antistigma program on medical students' attitudes towards people with schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci. 2006; 60(3): 283-288

 • Cognitive dysfunctions in patients with obsessive-compulsive disorder compared to the patients with schizophrenia patients: Relation to overvalued ideas. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006 Aug; 14

 • Brain Imaging Studies in Obsessive Compulsive Disorder. Advances in Psychology Research Vol.43. Nova Science Publishers 2006

 • Panic symptoms in schizophrenia: comorbidity and clinical correlates. Psychiatry Clin Neurosci. 2007 Dec;61(6):678-80

 • Effect of thought disorders on quality of life in patients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Feb 15;32(2):332-5. Epub 2007 Aug 29

 • Assessment of quality of life with the WHOQOL-BREF in a group of Turkish psychiatric patients compared with diabetic and healthy subjects. Psychiatry Clin Neurosci. 2006 Dec;60(6):693-9

 • A double-blind study of combination of clozapine with risperidone in patients with schizophrenia: effects on cognition. J Clin Psychiatry. 2006 Dec;67(12):1912-9

 • Factors associated with dropout and non-compliance in patients with schizophrenia: results of a one-year follow-up, Clin Schizophr Rel Psychoses 2007;1: 1-7

 • Practical issues with amisulpride in the management of patients with schizophrenia. Clin Drug Investig. 2008;28 (8):465-77

 • Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: possible association with higher occurrence in bipolar disorder patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Jul 1;32 (5):1214-20

 • Financial Conflict of Interest in Clinical Psychiatry Studies: A Review.]Turk Psikiyatri Derg. 2008 Winter;19(4):418-426. Turkish

 • Prevalence and risk factors of psychotic symptoms: in the city of Izmir, Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2009; 44: 905-910

 • Management of patients presenting with acute psychotic episodes of schizophrenia. CNS Drugs. 2009; 23(3): 193-212

 • Efficacy and tolerability of switching to ziprasidone from olanzapine, risperidone or haloperidol: an international, multicenter study. Int Clin Psychopharmacol. 2009 Jun 15. [Epub ahead of print]

 • European network for promoting the physical health of residents in psychiatric and social care facilities HELPS): background, aims and methods. BMC Public Health. 2009; 9: 315

 • Do general practitioners diagnose and treat patients with alcohol use problems?. Turk Psikiyatri Derg. 2010; 21(1):5-13

 • Self-stigma, empowerment and perceived discrimination among people with schizophrenia in 14 European countries: the GAMIAN-Europe study. Schizophr Res. 2010;122(1-3):232-8

 • Impact of panic attacks on quality of life among patients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010; 1;34(7):1300-5

 • Patient adherence and efficacy of quetiapine treatment in schizophrenia: results of a multicentre, naturalistic 6-month follow-up study. Int Clin Psychopharmacol. 2010 Nov;25(6):342-8

 • The psychosis epidemiology in Turkey: a systematic review on prevalence estimates and admission rates. Turk Psikiyatri Derg. 2011 Spring; 22(1):40-52

 • Testing the Psychosis Continuum: Differential Impact of Genetic and Nongenetic Risk Factors and Comorbid Psychopathology Across the Entire Spectrum of Psychosis. Schizophr Bull. 2011 Apr 27. [Epub ahead of print]

 • Izmir mental health survey for gene-environment interaction in psychoses (TürkSch): objectives and methodology. Turk Psikiyatri Derg. 2011 Summer; 22(2):65-76

 • Psychotic disorders among immigrants from Turkey in Western Europe: an overview of incidences, prevalance estimates, and admission rates. Turk Psikiyatri Derg. 2012; 23 (1): 53-62

 • Evidence that the wider social environment moderates the association between familial liability and psychosis spectrum outcome. Psychol Med. 2012 Apr 16:1-12

 • Auditory verbal hallucinations in schizophrenia as aberrant lateralized speech perception: Evidence from dichotic listening. Schizophr Res. 2012 Jul 13. [Epub ahead of print]

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Anksiyete bozukluğu gösteren bir grup çocuğun anne baba özelliği. Ege Üniv Tıp Fak Dergisi 1988.27:1,71-79

 • Beyin görüntüleme teknikleri ve şizofreni. Sağlık Hastanesi Dergisi 1989.3:4, 57-61

 • Bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniği epidemiyolojisi. 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı 1990. 3.Cilt, 101-112

 • Beyin görüntüleme teknikleri ve psikiyatri. Türk Psikiyatri Dergisi 1990. 1:2, 56-58

 • III. Ventrikül kolloid kist ameliyatı sonrası gelişen bir obsesif kompulsif bozukluk olgusu. 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı 1990. I.Cilt, 249-253

 • Sağ temporal fossada araknoid kist saptanan bir kronik şizofreni olgusu. 26.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı 1990. I.Cilt, 255-260

 • Motor-mental retardasyon ve otistik belirtiler gösteren sol oksipital lokalizasyonlu porensefalik kist olgusu. 26.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı 1990. 2.Cilt,547-551

 • "Sınır olgu" klinik belirtileri: bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 1991. 2:4,299-303

 • Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araştırılması. 30.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitabı 1994.181-185

 • Psikiyatrik tanı gruplarında tanısal görüşmeye ilişkin bazı özelliklerin karşılaştırılması. 30.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitabı 1994.436-440

 • Tanısal görüşmede tanı değişikliğine neden olan ve görüşme süresini etkileyen etkenler. 30.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitabı 1994. 441-447

 • DEÜTF Psikiyatri servisinde yatan olguların geriye dönük değerlendirilmesi. Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi Dergisi 1995. 1:3,25-31

 • Klomipraminle oluşan melanodermi olgusu. Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi Dergisi 1995. 1:3,53-54

 • Migrenli hastalarda ruhsal belirti dağılımı. Süleyman Demirel Üniv Tıp Fak Dergisi 1995. 2:1,1-4

 • Lewy cismi tip yaşlılık bunaması : Olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi 1995. 32:4,205-208

 • Sistemik lupus eritematosus ve psikoz : Bir olgu sunumu. Düşünen Adam 1995. 8:3,55-57

 • Kısa süreli dinamik psikoterapiler. Psikiyatri Bülteni 1996. 4:1,10-13

 • İki uçlu duygudurum bozukluğunda yaşam boyu izlem çizelgesi ve bir olguda kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi 1996. 7:2,128-132

 • Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluğu olan 5 olguda klomipramin infüzyonu ve klonazepam tedavisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1996. 7:3,222-225

 • Aktif tıp eğitimi ve probleme dayalı öğrenme. Türk Psikiyatri Dergisi 1997. 8:3,202-207

 • Aktif öğrenme. Aktif Eğitim'de.DEÜTF Yayınları,1997

 • Depresyon Etiyolojisi.Psikiyatri Dünyası, 1998.2:1,21-25

 • Kronik psikiyatrik hastaların sosyal yaşama adaptasyonu ve ailelerine yönelik pilot çalışma.Sosyal Hizmetler Dergisi,1998.1:7,30-35

 • Parkinson hastalığında depresyon. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 1998. 1:1,8-10

 • Şizofrenide olanzapin tedavisinin ekonomik boyutu: Maliyet etkinliği. 3P Dergisi 1999; 7 (Özel sayı 1), 28-31

 • Şizofrenide beynin gelişimsel yetersizliği. Şizofreni Dizisi 1999. 2:3,81-85

 • Klozapinin geleceği tehlikede mi? Türk Psikiyatri Dergisi 2000. 1:1, 78 (Mektup)

 • Şizofrenik hastalarda olanzapin ve klorpromazinin etki ve güvenliğinin karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2001. 12:1, 3-16

 • Akut ajitasyon tedavisinde doğrular ve yanlışlar: Acil Servis antiajitasyon tedavi rehberi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003. 13: 30-36

 • Multiple skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi. Türk Nöroloji Dergisi 2002. 8: 59-64

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk ve bilişsel işlevler. Demans Dergisi 2003. 3: 64-68

 • Multiple skleroz hastalarında destekleyici grup tedavisi. Türk Nöroloji dergisi 2003. 9: 97-105

 • Gençlerde Şizofreniyi Damgalama Düzeyi. Yeni Symposium Dergisi 2004. 42: 113-117

 • "Şizofreni ve Yaşlanma: Şizofrenide Klinik Belirtilerin ve Bilişsel İşlevlerin Yaşla İlişkisi", Türk Psikiyatri Dergisi, 15, 91-97 (2004)

 • "Şizofrenide Bilişsel İşlev Bozuklukları ve Antipsikotik Tedavi", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14, 178-184 (2004)

 • Kitap tanıtımı. "Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik". Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15: 251-253

 • "Obsesif Kompulsif Bozuklukta Yaşam Kalitesi: Bilişsel İşlevler ve Klinik Bulgular ile İlişkisi," Türk Psikiyatri Dergisi

 • "Substance Use among Patients with Schizophrenia in a University Hospital" Klinik Psikofarmakoloji Bülteni