2009-2011 Yılı Uluslararası Kongre Bildirleri

 • The EMEA ADHES survey in schizophrenia, an inıtıative to raise awareness of non-adherence to medication . Demographics and methodology. 19th European Congress of Psychiatry. Vienna 2011. Abstract Book: 311

 • The EMEA ADHES survey in schizophrenia: Psychiatrists' perceptions of reasons for partial or non-adherence. 19th European Congress of Psychiatry. Vienna 2011. Abstract Book: 311

 • The EMEA ADHES survey in schizophrenia: Psychiatrists' perception of the extent of assesment and management of partial and non-adherence to medication. 19th European Congress of Psychiatry. Vienna 2011. Abstract Book: 312

 • High prevalence of psychosis continuum in a highly urbanized area of Turkey: TURKSCH study. 2nd Biennal Schizoprenia International Research Conference. Florence 2010. Abstract Book: 435

 • Conducting epidemiological research in contries with limited sources: Lessons from TÜRKSCH survey. XII. IFPE International Congress, Vienna 2009. Abstact Book: 82

 • Multiblock auditory approach in schizophrenia patients. International Congress on Schizophrenia Research. San Diego 2009. Abstact Book: 59

 • Neurotrophic factors and schizophrenia: relation to cognition. International Congress on Schizophrenia Research. San Diego 2009. Abstact Book: 301

2010-2011 Yılı Ulusal Sempozyum / Kongre/ Konferans Bildirileri

 • Kronik Mental Hastalıklarda Tedavi İşbirliği Programı. Janssen Toplantısı 2011

 • Şizofrenide Sorun Alanları ve Tedavileri. Şizofreni: Patofizyolojiden Tedaviye Toplantısı Ankara 2011

 • Şizofreni Tedavisinde Sorun Alanları. TPD Şizofreni BÇB Çalıştayı Toptantısı İstanbul 2010

 • Şizofreni Epidemiyolojisi: Başlıca Bulgular, Araştırma Yöntemleri ve Yeni Araştırma Alanları. TPD Şizofreni BÇB Çalıştayı Toptantısı. İstanbul 2010

 • Kronik hastalıklarda bedensel sağlık. 10. Ulusal Konsültasyon Lizeyon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi. Erzurum 2010

 • Toplumda psikotik belirtiler ne kadar yaygın? İzmir örneklemi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir 2010

 • Şizofrenide psikososyal işlevselliği belirleyen etkenler. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir 2010

 • Sosyal stres ve psikoz: TürkSCH'da COMT ve BDNF'nin etkisi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir 2010

 • İyileşmenin bir boyutu olarak yaşam kalitesi. Mind Matters Türkiye Toplantısı İstanbul 2010

 • DSM-V psikotik bozukluklar alanında ne yenilik vaat ediyor? 14. Bahar Sempozyumu. Antalya 2010

 • Mevcut antipsikotikler ve iyileşme. 45. Psikiyatri Kongresi. Ankara 2009. Özet Kitabı: 132

 • Epidemiyolojik araştırmaları gözden geçirmek. 45. Psikiyatri Kongresi. Ankara 2009

 • Türkiye'de psikotik bozukluklar epidemiyolojisi: yaygınlık tahminleri ve kurum başvuruları üzerinde sistematik bir gözden geçirme. 45. Psikiyatri Kongresi. Ankara 2009. Özet Kitabı: 178

 • İzmir Kent Merkezi'nde psikoz sürekliliğinin (psikoz- benzeri yaşantılar, psikotik belirtiler ve bozukluklar) yaşamboyu yaygınlıkğı ve ilişkili olduğu etkenler. 45. Psikiyatri Kongresi. Ankara 2009. Özet Kitabı:250

 • Şizofreni Tedavisinde Karşılaşılan Zorluklar ve Baş Etme Yöntemleri. Mind Matters Türkiye Toplantısı İstanbul 2009