Eğitimi

 • İzmir Mehmet Akif Ersoy İlkokulu (1973)
 • Bornova Anadolu Lisesi (1980)
 • Ege Üniv. Tıp Fak. (1986)
 • Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı (1991)
 • Psikodrama ve Grup Psikoterapisi Eğitimi (Prof.Dr.A.Özbek, 1998-1991)
 • Psikanalitik Yönelimli Grup Psikoterapisi ve Psikanaliz Eğitimi (Doç.Dr. Celal Odağ, 1994-1999)
 • Yardımcı Doçent (DEÜTF Psikiyatri) (1995)
 • Doçent (DEÜTF Psikiyatri) (1996-2002)
 • LİDEK Üyeliği (1998-2002)
 • İletişim Becerileri Komitesi Başkanlığı (1999-2000)
 • Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi) (1999-2002)

Hakemlik Yaptığı Dergiler (Uluslararası)

 • Acta Psychiatrica Scandinavica
 • Psychiatry Research: Neuroimaging
 • Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry
 • Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
 • Clinical Neuropharmacology
 • Psychiatry Research
 • Psychopharmacology

Hakemlik Yaptığı Dergiler (Ulusal)

 • Türk Psikiyatri Dergisi
 • Şizofreni Dizisi
 • Psikiyatri Dünyası
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • Klinik Psikiyatri Dergisi
 • Türkiye Klinikleri “Medical Research”
 • Bağımlılık Dergisi
 • Şizofreni Bülteni (Editor)
 • Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi
 • Demans Dergisi
 • Psikofarmakoloji Bülteni
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Türkiye’de Psikiyatri Dergisi
 • Anadolu Psikiyatri Dergisi

2009 - 2011 Yılı Uluslararası Toplantı Konuşmaları

 • Genes environment interaction in schizophrenia: TURKSCH Study" Cambridge-Luton Conference 2011. 8-10 September Cambridge
 • An Epidemiological genes-environment interactions study in psychosis. Psychiatria 2011 Medforum. Wisla-Poland
 • Data From large scale studies of treatment of patients with cronic schizophrenia. 10th World Congress of Biological Psychiatry. Prague 2011
 • Barriers to achieve remission and recovery in schizophrenia. GAMIAN- Europa Regional Seminar. Budapest 2011
 • Can we learn anything from the approach to adherence problems in somatic disoreders of relevance to patients with schizophrenia? Janssen Meeting – Do we need to widen our options in taking adherence problems in patients with schizophrenia Brussels 2011
 • Heres S., Azorin JM. The ADHED survey- results from across EMEA region. ADHES Educational Meeting. Düsseldorf 2010
 • Physial Health Problems in mentally ill people: What can we do to improve morbidity and mortality rate? GAMIAN- Europa 12th Annual Educational Convention. Malta 2009
 • What did results of meta-analytic and follow-up studies tell us? Can we treat schizophrenia successfully?Cambiridge / luton International Confrence on Mental Health. London 2009
 • Improving cardiovascular health ın the mentally ill. Psychological barriers and the question of motivation. World Psychiatric Asssociation International Congress. Florence 2009. Abstract Book: 51
 • The reality of taking antipsychotic medication. 17th. European Congress of Psychiatry. Lisbon 2009

Klinik İlaç Araştırmaları Eğitimi

 • PIelearning (Medidata University) 2010
 • Clinical research Skills Workshop for Investigators (2002)
 • Klinik Arşatırmlara ve İyi Klinik uygulamalar (2001)
 • The Teoretical and Applied training Course Clinical Drug Research
 • Formation for the Investigator (1998)
 • Phase II Clinical Tries (2003)

Kitaplar, Ders Notları, Kitap Bölümleri

 • Yaygın anksiyete bozukluğu. Köroğlu E (Ed) : Anksiyete Monografları Serisi 4. Hekimler Yayın Birliği. Ankara 1995. 149-188
 • Şizofreni Bülteni
 • "Şizofreni Özel Sayısı". (Editör): Türkiye klinikleri (Psikiyatri) Dergisi 205
 • Tedaviye Dirençli Şizofreni. Şizofreni Tedavi Kılavuzu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları 2005
 • Şizofreni Tedavi Kılavuzu. (editör) Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları 2005
 • Şizofreni: Güncel tanı tedavi kitabı. (Çeviri Editörü) Nasrallah HA, Smeltzer DJ. 2005
 • Şizofrenide Depresyon ve Tedavisi. Neden Nasıl Şizofreni”. Candansayar S (editör). PEDAY Ankara. 2005: 109-119
 • Brain Imaging Studies in Obsessive Compulsive Disorder. Advances in Psychology Research Vol.43. 2006. Nova Science Publishers
 • Gabard's treatments of Psychiatric Disorders. (Çeviri ediyörü) Veri Yayıncılık
 • Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar ve Damgalama
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar. (editör) TPD Yayınları