• Uluslararası Yayınları

  • Tc-99m HMPAO brain perfusion SPECT in drug-free obsessive-compulsive patients without depression. Psychiatry Research : Neuroimaging Section 2001. 107: 51-56

  • Quatiapine-induced improvement of tardive dyskinesia in three patients with schizophrenia. International Clinical Psychopharmacology 2002. 17 :263-264

  • The İzmir Schizophrenia Solidarity Association. Gamain-Europe Newsletter 8: 14

  • Event-related potentials and neuropsychological tests in obsessive-compulsive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2003. 27: 601-606

  • Effect of clozapine treatment on serum leptin and insulin levels and body composition in patients with schizophrenia. Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry 2003. 27: 795-799

  • Autoerythrocyte sensitization (Gardner-Diamond) syndrome mimicking the compartment syndrome. Arch Orthop Trauma Surg 2003. 123: 370-371

  • Quality of Life Assessment in Turkish patients with schizophrenia and their relatives. Psychological Reports 2004. , 95, 197-206

  • Utilization of Auditory Consonant Trigram test to Screen for Cognitive Impairment in Patients wtih Multiple Sclerosis: Comparison with the Paced Auditory Serial Addition Test. Multiple Sclerosis 2004. 10: 686-689

  • “Şizofreni ve Yaşlanma: Şizofrenide Klinik Belirtilerin ve Bilişsel İşlevlerin Yaşla İlişkisi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 15, 91-97 (2004)

  • A Double-Blind Controlled Study of Adjunctive Treatment with Risperidone in Schizophrenic Patients Partially Responsive to Clozapine Efficacy and Safety. J Clin Psychiatry 2005. 66: 63-72

  • "Effects Of Quetiapine on Cognitive Functions in Schizophrenia,” Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2005. 29:233-238

  • “Is Quality of Life Associated with Cognitive Impairment in Schizophrenia?,” Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2005. 29:239-244

  • Invited Comment. Case Report: A right orbitofrontal region and OCD symptoms. Acta Psychiatrica Scandinavica 2005. 111: 76-77

  • Disability in Schizophrenia : clinical Correlates and Prediction over One-year Follow-up. Psychiatry Research 2005

  • Basic standards for management of patients with serious mental illness in the community. Psychiatr Danub 2005. 17 (1-2): 42-57

  • Basic standards for management of patients with serious mental illness in primary care. Psychiatr Danub 2005. 17 (3-4): 205-220

  • Quality of life in patients with obsessive-compulsive disorder: relations with cognitive functions and clinical symptoms. Turk Psikiyatri Derg. 2005; 16(1):13-9. Turkish

  • Effects of an antistigma program on medical students' attitudes towards people with schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci. 2006; 60(3): 283-288

  • Cognitive dysfunctions in patients with obsessive-compulsive disorder compared to the patients with schizophrenia patients: Relation to overvalued ideas. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006 Aug; 14

  • Brain Imaging Studies in Obsessive Compulsive Disorder. Advances in Psychology Research Vol.43. Nova Science Publishers 2006

  • Panic symptoms in schizophrenia: comorbidity and clinical correlates. Psychiatry Clin Neurosci. 2007 Dec;61(6):678-80

  • Effect of thought disorders on quality of life in patients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Feb 15;32(2):332-5. Epub 2007 Aug 29

  • Assessment of quality of life with the WHOQOL-BREF in a group of Turkish psychiatric patients compared with diabetic and healthy subjects. Psychiatry Clin Neurosci. 2006 Dec;60(6):693-9

  • A double-blind study of combination of clozapine with risperidone in patients with schizophrenia: effects on cognition. J Clin Psychiatry. 2006 Dec;67(12):1912-9

  • Factors associated with dropout and non-compliance in patients with schizophrenia: results of a one-year follow-up, Clin Schizophr Rel Psychoses 2007;1: 1–7

  • Practical issues with amisulpride in the management of patients with schizophrenia. Clin Drug Investig. 2008;28 (8):465-77

  • Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: possible association with higher occurrence in bipolar disorder patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Jul 1;32 (5):1214-20

  • Financial Conflict of Interest in Clinical Psychiatry Studies: A Review.]Turk Psikiyatri Derg. 2008 Winter;19(4):418-426. Turkish

  • Prevalence and risk factors of psychotic symptoms: in the city of Izmir, Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2009; 44: 905-910

  • Management of patients presenting with acute psychotic episodes of schizophrenia. CNS Drugs. 2009; 23(3): 193-212

  • Efficacy and tolerability of switching to ziprasidone from olanzapine, risperidone or haloperidol: an international, multicenter study. Int Clin Psychopharmacol. 2009 Jun 15. [Epub ahead of print]

  • European network for promoting the physical health of residents in psychiatric and social care facilities HELPS): background, aims and methods. BMC Public Health. 2009; 9: 315

  • Do general practitioners diagnose and treat patients with alcohol use problems?. Turk Psikiyatri Derg. 2010; 21(1):5-13

  • Self-stigma, empowerment and perceived discrimination among people with schizophrenia in 14 European countries: the GAMIAN-Europe study. Schizophr Res. 2010;122(1-3):232-8

  • Impact of panic attacks on quality of life among patients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010; 1;34(7):1300-5

  • Patient adherence and efficacy of quetiapine treatment in schizophrenia: results of a multicentre, naturalistic 6-month follow-up study. Int Clin Psychopharmacol. 2010 Nov;25(6):342-8

  • The psychosis epidemiology in Turkey: a systematic review on prevalence estimates and admission rates. Turk Psikiyatri Derg. 2011 Spring; 22(1):40-52

  • Testing the Psychosis Continuum: Differential Impact of Genetic and Nongenetic Risk Factors and Comorbid Psychopathology Across the Entire Spectrum of Psychosis. Schizophr Bull. 2011 Apr 27. [Epub ahead of print]

  • Izmir mental health survey for gene-environment interaction in psychoses (TürkSch): objectives and methodology. Turk Psikiyatri Derg. 2011 Summer; 22(2):65-76

  • Psychotic disorders among immigrants from Turkey in Western Europe: an overview of incidences, prevalance estimates, and admission rates. Turk Psikiyatri Derg. 2012; 23 (1): 53-62

  • Evidence that the wider social environment moderates the association between familial liability and psychosis spectrum outcome. Psychol Med. 2012 Apr 16:1-12

  • Auditory verbal hallucinations in schizophrenia as aberrant lateralized speech perception: Evidence from dichotic listening. Schizophr Res. 2012 Jul 13. [Epub ahead of print]

 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  • Anksiyete bozukluğu gösteren bir grup çocuğun anne baba özelliği. Ege Üniv Tıp Fak Dergisi 1988.27:1,71-79

  • Beyin görüntüleme teknikleri ve şizofreni. Sağlık Hastanesi Dergisi 1989.3:4, 57-61

  • Bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniği epidemiyolojisi. 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı 1990. 3.Cilt, 101-112

  • Beyin görüntüleme teknikleri ve psikiyatri. Türk Psikiyatri Dergisi 1990. 1:2, 56-58

  • III. Ventrikül kolloid kist ameliyatı sonrası gelişen bir obsesif kompulsif bozukluk olgusu. 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı 1990. I.Cilt, 249-253

  • Sağ temporal fossada araknoid kist saptanan bir kronik şizofreni olgusu. 26.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı 1990. I.Cilt, 255-260

  • Motor-mental retardasyon ve otistik belirtiler gösteren sol oksipital lokalizasyonlu porensefalik kist olgusu. 26.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı 1990. 2.Cilt,547-551

  • “Sınır olgu” klinik belirtileri: bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 1991. 2:4,299-303

  • Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araştırılması. 30.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitabı 1994.181-185

  • Psikiyatrik tanı gruplarında tanısal görüşmeye ilişkin bazı özelliklerin karşılaştırılması. 30.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitabı 1994.436-440

  • Tanısal görüşmede tanı değişikliğine neden olan ve görüşme süresini etkileyen etkenler. 30.Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitabı 1994. 441-447

  • DEÜTF Psikiyatri servisinde yatan olguların geriye dönük değerlendirilmesi. Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi Dergisi 1995. 1:3,25-31

  • Klomipraminle oluşan melanodermi olgusu. Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi Dergisi 1995. 1:3,53-54

  • Migrenli hastalarda ruhsal belirti dağılımı. Süleyman Demirel Üniv Tıp Fak Dergisi 1995. 2:1,1-4

  • Lewy cismi tip yaşlılık bunaması : Olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi 1995. 32:4,205-208

  • Sistemik lupus eritematosus ve psikoz : Bir olgu sunumu. Düşünen Adam 1995. 8:3,55-57

  • Kısa süreli dinamik psikoterapiler. Psikiyatri Bülteni 1996. 4:1,10-13

  • İki uçlu duygudurum bozukluğunda yaşam boyu izlem çizelgesi ve bir olguda kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi 1996. 7:2,128-132

  • Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluğu olan 5 olguda klomipramin infüzyonu ve klonazepam tedavisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1996. 7:3,222-225

  • Aktif tıp eğitimi ve probleme dayalı öğrenme. Türk Psikiyatri Dergisi 1997. 8:3,202-207

  • Aktif öğrenme. Aktif Eğitim’de.DEÜTF Yayınları,1997

  • Depresyon Etiyolojisi.Psikiyatri Dünyası, 1998.2:1,21-25

  • Kronik psikiyatrik hastaların sosyal yaşama adaptasyonu ve ailelerine yönelik pilot çalışma.Sosyal Hizmetler Dergisi,1998.1:7,30-35

  • Parkinson hastalığında depresyon. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 1998. 1:1,8-10

  • Şizofrenide olanzapin tedavisinin ekonomik boyutu: Maliyet etkinliği. 3P Dergisi 1999; 7 (Özel sayı 1), 28-31

  • Şizofrenide beynin gelişimsel yetersizliği. Şizofreni Dizisi 1999. 2:3,81-85

  • Klozapinin geleceği tehlikede mi? Türk Psikiyatri Dergisi 2000. 1:1, 78 (Mektup)

  • Şizofrenik hastalarda olanzapin ve klorpromazinin etki ve güvenliğinin karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2001. 12:1, 3-16

  • Akut ajitasyon tedavisinde doğrular ve yanlışlar: Acil Servis antiajitasyon tedavi rehberi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003. 13: 30-36

  • Multiple skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi. Türk Nöroloji Dergisi 2002. 8: 59-64

  • Obsesif Kompulsif Bozukluk ve bilişsel işlevler. Demans Dergisi 2003. 3: 64-68

  • Multiple skleroz hastalarında destekleyici grup tedavisi. Türk Nöroloji dergisi 2003. 9: 97-105

  • Gençlerde Şizofreniyi Damgalama Düzeyi. Yeni Symposium Dergisi 2004. 42: 113-117

  • “Şizofreni ve Yaşlanma: Şizofrenide Klinik Belirtilerin ve Bilişsel İşlevlerin Yaşla İlişkisi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 15, 91-97 (2004)

  • “Şizofrenide Bilişsel İşlev Bozuklukları ve Antipsikotik Tedavi”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14, 178-184 (2004)

  • Kitap tanıtımı. “Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik”. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15: 251-253

  • “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Yaşam Kalitesi: Bilişsel İşlevler ve Klinik Bulgular ile İlişkisi,” Türk Psikiyatri Dergisi

  • “Substance Use among Patients with Schizophrenia in a University Hospital” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni