• Aldığı Ödüller

  • TÜBİTAK Ortaokullararası Matematik Yarışması İkinciliği

  • TÜBİTAK Liselerarası Matematik Yarışması Üçüncülüğü

  • 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi “En İyi Serbest Bildiri” Birinciliği

  • 1997 Ulusal Psikiyatri Kongresi En İyi Poster Ödülü: “İzmir Psikososyal Rehabilitasyon Projesi”

  • “Psikiyatride Readaptasyon Çalışmaları” Ord.Prof.Dr. Mazhar Osman Uzman Birincilik Ödülü. Çeşme 1998

  • 2002 “Türkiye Psikiyatri Derneği Proje Destek Ödülü”

  • 2002 “Rasim Adasal Ruh Sağlığı Bilim Ödülü”

  • 2004 “1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu” Poster 1. Ödülü

  • 2005 “Ulusal Psikiyatri Kongresi Şizofreni Poster 1. Ödülü

  • Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, İzmir Psikiyatri Derneği, Prof Dr. Hüray Fidaner Poster Birincilik Ödülü, 2004

  • Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, İzmir Psikiyatri Derneği, Prof Dr. Hüray Fidaner Poster İkincilik Ödülü, 2004

  • 2004 Ulusal Psikiyatri Kongresi Şizofreni Poster Birincilik Ödülü

  • 2005 Ulusal Psikiyatri Kongresi Şizofreni Poster Birincilik Ödülü

  • 2005 Ord. Prof. Mazhar Osman Uzman Birincilik Ödülü

  • 10.TPD X. Bahar Semp. Araştırma Poster 3. Ödülü

  • 1.Psikofarmakloji Kongresi Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

  • Ord.Prof.Dr. Mahzar Osman Uzman Ödülü. 2005. (Ruh hastalarını Readaptasyon Derneği)